Logo Institut del Teatre

Organs de govern

Seu Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona creà el 1913 l'Institut del Teatre, conegut primerament amb el nom d' Escola Catalana d'Art Dramàtic, i l'ha sostingut després durant la major part de la seva història com a centre dedicat a l'ensenyament, la investigació, la documentació, i la difusió de les arts de l'espectacle. Al llarg de la seva dilatada trajectòria l'Institut del Teatre ha esdevingut un punt de referència en la formació, la documentació i la recerca de les arts de l'espectacle a Europa. El continu creixement de la institució i la complexitat de la seva gestió -derivada principalment de les diversificades regulacions legals i normatives que li són d'aplicació en un o un altre dels àmbits de la seva actuació- van aconsellar, el 1990, constituir-la com a organisme autònom, la qual cosa, a més, li permet agilitzar la gestió i millorar l'aprofitament dels recursos.

L' Organisme Autònom Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, doncs, està dotat de personalitat jurídica i patrimoni propis, amb la capacitat d'actuar necessària per al compliment de les seves finalitats. Aquestes finalitats són:

  • L'ensenyament reglat i no reglat de les arts de l'espectacle.
  • La producció i organització de conferències, cursos, congressos, festivals i exposicions i qualsevol altra activitat de formació i promoció en les diverses especialitats de les arts escèniques.
  • Les activitats d'edició, de documentació, recerca i d'investigació, en l'àmbit que li és propi.


L'Institut del Teatre es regeix per uns Estatuts i un Reglament General aprovats pel Ple de la Diputació de Barcelona el 2001 i el 2002 respectivament, pel Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona així com també per la legislació de règim local i la legislació sectorial docent, artística i cultural reguladora de l'activitat desenvolupada per l'Institut. Està constituït per un Consell General, una Junta de Govern i un Consell de Direcció com a òrgans rectors:

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE TERRASSA
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE VIC
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat