Logo Institut del Teatre

Igualtat de gènere i prevenció

L’Institut del Teatre, com a institució pública especialitzada en la formació i la transferència de coneixement en l’àmbit de les arts escèniques, vol aconseguir un entorn formatiu i de treball segur i respectuós, i evitar qualsevol tipus d’assetjament. Per això, posa en marxa el «Protocol per a la prevenció, detecció i actuació de l’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i/o identitat de gènere», en l’àmbit de l’alumnat de l’Institut del Teatre. Així mateix, s’ha creat una comissió específica encarregada d’investigar i emetre informes vinculants davant possibles casos d’assetjament, la qual està formada per una representant de l’àmbit educatiu, una representant de l’alumnat, una persona amb expertesa en situacions d’assetjament sexual i una persona especialitzada en procediment normatiu que actua com a secretariària de la comissió.

El desenvolupament del protocol vindrà acompanyat de sessions informatives i formatives  pels diferents col·lectius de l’Institut del Teatre. 

Si pateixes o tens coneixement d’un cas d’assetjament, o senzillament vols fer alguna consulta sobre el tema, pots contactar amb la Comissió a:

— Tel.  93 227 39 50

— Espai: despatx P1.12 (primera planta)

— Correu: comissio.igualtat@institutdelteatre.cat 

Si necessites activar el protocol i sol·licitar la intervenció de la Comissió cal emplenar la següent documentació:

 — La instància oficial d’activació del Protocol adreçada a la Comissió  

— La sol·licitud d'intervenció de la Comissió en un sobre tancat junt amb la instància 

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE TERRASSA
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE VIC
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat