Logo Institut del Teatre

Història

1913-1939: De la fundació a la derrota republicana

1913: Creació de l’Escola Catalana d’Art Dramàtic (ECAD), dins el marc del Conservatori del Liceu que, des de 1837 (Liceu Filarmònico-Dramàtic de Montsió), ja contenia disciplines dramàtiques. Es tracta d’una de les primeres obres d’institucionalització cultural d’Enric Prat de la Riba, encara des de la Diputació de Barcelona. Adrià Gual n’és el director-fundador. La seva idea és articular una plataforma que contempli la formació, la recerca, la creació i la divulgació, de manera que constitueixi un potent instrument per a la modernització de l’escena catalana.

1915: Autonomització de l’ECAD, amb un Patronat propi creat per la Diputació.

1917: L’Ajuntament de Barcelona s’incorpora al Patronat, al costat de la Diputació.

Publicació de la “Gaseta Catalana d’Art Dramàtic”.

1919: Premi per a obres dramàtiques.

1920: Creada la Mancomunitat de Catalunya, ocupa el lloc de la Diputació en el Patronat.

1923: Incorporació, a l’ECAD, del Museu del Teatre, la Dansa i la Música de l’Ajuntament de Barcelona (creat per Marc-Jesús Bertran).

Inici dels estudis d’Escenografia.

Inici de la publicació de la Biblioteca Teatral.

Dictadura de Primo de Rivera: comencen les dificultats i la castellanització.

1926: Dissolta la Mancomunitat, la Diputació en solitari assumeix ECAD.

1927: Canvi de nom: Institut del Teatre.

1929: Congrés de la Societat Universal del Teatre i de l’Exposició Internacional del Teatre.

1930: S’hi reincorpora l’Ajuntament de Barcelona.

1931: La Generalitat se’n fa càrrec en exclusiva. Primera seu estable al carrer Elisabets.

1934: Relleu d’Adrià Gual per Joan Alavedra i relleu d’aquest arran dels “Fets d’Octubre”. Direcció interina: professor Enric Giménez.

1936: Joan Alavedra és reposat com a director. S’hi incorporen els estudis de Dansa i de Direcció escènica, encara que no es desenvolupen a causa de la guerra.

1939-1970: Sota el franquisme

1939: Franquisme. Generalitat exiliada. Depuració del professorat. Castellanització. La Diputació en solitari torna a entomar l'Institut. Guillermo Díaz-Plaja, director. Estudis reduïts a declamació i escenografia. S'obren al públic la Biblioteca i el Museu.

1944: Integració de l'Institut dins del Conservatori Superior de Música i Declamació de Barcelona. Desenvolupament dels estudis de Dansa. Reconeixement de la validesa oficial dels estudis.

1952: L'Institut esdevé Escola Superior d'Art Dramàtic i Dansa. Director Artur Carbonell.

1954: Inauguració Museu d'Art Escènic al Palau Güell, amb la Bilbioteca i l'Arxiu.

1957: Inici de la publicació de la revista "Estudios Escénicos".

1968: Adquisició del valuós fons d'Artur Sedó (més de 90.000 títols).

1970-1988: La refundació de l’Institut

1970: Llarga crisi. Director: Hermann Bonnin. Catalanització. Ampliació amb els departaments de Dansa contemporània, Mim i pantomima, Titelles i marionetes, Llenguatge audiovisual i Ciències teatrals.

1973: Primer Festival Internacional de Titelles.

1974: Inici Centre del Vallès. Inici Secció de Cinema Fructuós Gelabert dins la Biblioteca Museu.

1975: Publicació col·lecció Monografies de Teatre.

1976: Creació Centre d'Estudis i Documentació de les Arts de l'Espectacle i la Comunicació, amb Xavier Fàbregas al capdavant.

Inici Centre d'Osona.

Convocatòria del Premi Ignasi Iglésias i del Premi Josep Mª de Sagarra.

1978: XIII Congrés de la Societat Internacional de Biblioteques i Museus de les Arts de l'Espectacle, celebrat a l'Institut.

1980: Crisi amb la Diputació. Cessament de Hermann Bonnin. Establiment d'una Comissió Gestora. Intent d'esquarterament de l'Institut.

1981: Josep Muntanyès, director. Trasllat al carrer Sant Pere Més Baix.

1985: Congrés Internacional del Teatre, a l'Institut.

1986: Adscripció a la Universitat Autònoma de Barcelona: titulacions avalades com a diplomatures. 

1988-2012: Cap a la “Universitat de les Arts Escèniques”

1988: Jordi Coca, director.

1990: Participació en la gestació de la LOGSE. Nous plans d'estudis que se'n desprenen.

1992: Pau Monterde, director.

Inici nous estudis. especialitats d'Interpretació, Escenografia i Direcció-Dramatúrgia.

1995: Inici dels estudis del Grau Professional de Dansa.

1997: Inici dels estudis de Tècniques de l'Espectacle, amb format de Cicle Superior de FP: especialitats de so, luminotècnia i maquinària escènica.

Creació d'"IT Dansa".

1999: Inici dels estudis del Doctorat en Arts Escèniques, amb el Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona, en col·laboració amb altres universitats.

2000: Nova seu a la Ciutat del Teatre.

Nous Estatuts: l'Institut com a conglomerat docent, cultural, de recerca i de difusió, en la línia del projecte original.
Inici estudis integrats de Secundària i de Dansa.

2001: Inici dels estudis superiors de Dansa.

2002: Reglament General de l'Institut.

Crisi de creixement. Director: Josep Muntanyès, que mor. Nou director: Jordi Font.

2003: Progressiu assentament de l'Institut a la nova seu i a la nova organització. Actualització del règim laboral del professorat.

2004: L'Institut impulsa una declaració pública (febrer), signada per vint escoles superiors de teatre, música i dansa de tot l'Estat, en favor d'una legislació que completi la incorporació definitiva i específica dels ensenyaments artístics als estudis superiors. Convocatòria, per l'Institut, d'"Aula TMD", trobada de les escoles superiors de teatre, música i dansa de tot l'Estat per aprofundir en la declaració de febrer.

L'article "Por la excepción artística en las enseñanzas superiores" (Jordi Font) a la premsa espanyola desencadena el diàleg oficial. Per encàrrec del Ministeri d'Educació, l'Institut elabora el document "El ecosistema necesario para el normal desarrollo de las enseñanzas artísticas superiores".

2005-09: Digitalització del fons del Museu de les Arts Escèniques, donant lloc a "Escena Digital", amb les col·leccions d'escenografia, cartellisme, titelles, indumentària, fons d'art...

2006: Promulgada la LOE en la línia reivindicada per l’Institut, aquest promou i s’inicia l’elaboració curricular conjunta de les escoles d’art dramàtic i de les escoles de dansa..

2007-09: Paper decisiu de l’Institut dins del Consell Superior d’Ensenyaments Artístics de l’Estats: Jordi Font, ponent del Reial Decret d’Art Dramàtic i membre de la ponència del Reial Decret d’Ordenació.

2010: Els ensenyaments artístics esdevenen subjectes de ple dret de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Impuls, a l’Institut, del procés d’elaboració dels nous Plans d’Estudis del Grau d’Art Dramàtic i del Grau de Dansa i de desplegament del Postgrau i de la Recerca. L’Institut esdevé, de fet, la “Universitat“ de les Arts Escèniques de Catalunya.

Signatura del conveni, amb l’Ajuntament de Barcelona, de cessió del “Pavelló de la Premsa” de l’Exposició del 1929 per a instal·lar-hi l’exposició permanent del Museu de les Arts Escèniques.

2011: Posada en marxa, amb el Departament d’Educació, del procés de normalització de la titulació del professorat en situació disfuncionada.

Procés de treball conjunt, d’acord amb el Departament d’Educació, entre l’Institut (centre integrat del Grau Professional de Dansa i la ESO) i l’Escola Oriol Martorell, per a l’articulació de l’itinerari públic integrat de dansa.

2012: Celebració del Festinal Neo (Noves Escenes Obertes) juntament amb el Teatre lliure, el Mercat de les Flors i La Seca-espai Brossa.

2013-2015: El Centenari 1913-2013. Invertint en futur

2013: L'any del centenari.El 4 de febrer, exactament el dia que es complien cent anys de la primera classe impartida pel Adrià Gual a l'Escola Catalana d'Art Dramàtic, s'inauguren els actes del centenari amb l'espectacle "Petits moments de vida" dirigit per Joan Ollé. Dins dels actes del centenari l'Institut del Teatre acull la celebració del congrés de la International Federation for Theatre Research (IFTR) i de les les V Jornadas de Inclusión Social y Educación en las Artes Escénicas que donen lloc a la convocatòria del I Fòrum d'Arts i Inclusió Social celebrat el mateix any. També s'organitzen les Jornades de Teatre i Municipi i el Fòrum de Pedagogia sobre les Arts i les Tècniques de l'Espectacle. Es presenten les funcions del 15è aniversari de creació de la jove companyia IT Dansa i s'organitzen les exposicions: "Els primers 100 anys", "Adrià Gual (1872-1943) el perfum d'una època" i "Adrià Gual, l'escenògraf de la modernitat". En el marc del centenari també s'impulsa la creació del Projecte de Recerca de les Arts Escèniques Catalanes, PRAEC.

2014: El centenari es tanca amb la celebració del Fòrum de Pedagogia sobre les Arts i les Tècniques de l'Espectacle i l'acte de cloenda "Cent i Cent" que dóna el relleu al centenari de la Mancomunitat de Catalunya.

El Foment de les Arts i del Disseny concedeix la Medalla FAD a l’Institut del Teatre “per la seva bona tasca, energia inesgotable i valentia”.

Arrenca el projecte pedagògic ITNC en col·laboració amb el Teatre Nacional de Catalunya, amb la posada en escena de "El Cantador" de Serafí Pitarra amb una companyia formada íntegrament per graduats de l'Escola Superior d'Art Dramàtic.

Ingrés a l’International Theather Institute (ITI), l'organització d'arts escèniques més gran del món, fundada el 1948 per experts de teatre i dansa i la UNESCO.

2015: Cessió al MAE de l'arxiu documental i audiovisual de la companyia La Fura dels Baus.

Segona edició del projecte pedagògic ITNC en col·laboració amb el Teatre Nacional de Catalunya, amb la posada en escena de "Tirant lo Blanc" de Joanot Martorell.

Gira internacional d'IT Dansa per França, Suïssa i Luxemburg.

Nous postgraus de Moviment i Educació i Relats Urbans, aquest amb el Museu d'Història de Barcelona, MUHBA.

Primera convocatòria del Premi de Dansa de l'Institut del Teatre.

Participació al seminari "El teatro independiente en España: 1962-1980" dins del projecte interinstitucional amb el Museo Nacional - Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, el Centro de Documentación Teatral (CDT) de l’INAEM i el Centro de Documentación de la Junta de Andalucía.

Celebració del "II Fòrum d'Arts Escèniques Aplicades" organitzat a través de l'Observatori de les Arts Escèniques Aplicades. Comunitat, Educació i Salut, constituït per l'Institut del Teatre amb la col·laboració del British Council, ConArte Internacional, Fira Internacional de Teatre Integratiu (FITI), L'Auditori, Mercat de les Flors, MNAC, Teatre Lliure i TNC.

Nova directora general: Magda Puyo.

 

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE TERRASSA
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE VIC
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat