Logo Institut del Teatre

La institució

Façana seu de Barcelona. Foto Pedro Pina

Creat per la Diputació de Barcelona l’any 1913, l’Institut del Teatre té més de cent anys d’història com a centre dedicat a la docència, la creació, la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni en el camp de les arts escèniques. Durant tots aquests anys ha jugat un paper determinant en la modernització de l’escena catalana.

Des de l’any 2000, té la seu a la muntanya de Montjuïc de Barcelona, i comparteix l’espai que envolta la plaça de Margarida Xirgu amb el Teatre Lliure i el Mercat de les Flors.

L’edifici de Barcelona ocupa una superfície aproximada de 22.000 metres quadrats, que inclou els teatres Estudi (120 localitats) i Ovidi Montllor (320 localitats), una biblioteca oberta al públic i una sala d’exposicions.

Disposa de dues seus territorials, una a Terrassa, amb el Teatre Alegria i la Sala Maria Plans, i una altra a Vic, amb la Sala Laboratori.

Missió i visió

La missió de l'Institut del Teatre és ser una institució pública catalana amb vocació internacional especialitzada en la formació, la recerca, la innovació i la transferència de coneixement en l’àmbit de les arts escèniques. Per a l’IT les arts escèniques són una eina que interpreta i transforma la realitat, d’aquí que el seu propòsit sigui formar artistes i tècnics compromesos èticament i estètica amb la societat i amb el seu temps. L’IT, d’altra banda, en tant que institució dipositària del patrimoni escènic català, assumeix el deure de conservar-lo, difondre’l i projectar-lo cap al futur, sempre en un intens diàleg amb la contemporaneïtat.

El Pla estratègic 2018-2021 estableix com a visió de l’Institut del Teatre la vocació d'esdevenir el motor del sistema català d’arts escèniques, cercant l’excel·lència en el conjunt dels seus programes formatius i culturals i articulant l’arrelament en la tradició amb l’obertura al context internacional i la innovació.

Formen part de l’Institut del Teatre:

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE TERRASSA
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE VIC
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat