Logo Institut del Teatre

Tècniques de l'espectacle

Estudis Tècnics de l´Espectacle

Els estudis tècnics de l’Institut del Teatre s’imparteixen a l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle (ESTAE), amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya en les matèries tecnològiques i la de nombrosos professionals del sector com a professors especialistes.

Formació inicial

L’ESTAE atorga una titulació pròpia de l’Institut del Teatre i la Fundació Politècnica de Catalunya, per a una formació corresponent, en el seu format, a estudis de formació professional de grau superior.

L’ESTAE és l’únic centre de Catalunya que ofereix aquesta formació altament especialitzada en l’espectacle en viu.

 Especialitats del cicle de formació inicial: 

 

Pla d’estudis

El pla d’estudis té una durada de dos anys acadèmics en horari lectiu de matí i tarda.

La càrrega lectiva és de 2.000 hores (120 crèdits ECTS), de les quals 1.260 corresponen a formació impartida al centre docent, 360 a les pràctiques al centre i 380 a la formació pràctica a empreses (teatres, festivals, concerts…).

Requisits d’accés

Per accedir a aquests estudis es requereix el batxillerat en qualsevol de les seves modalitats o haver cursat un cicle formatiu de grau mitjà i la prova d'accés als cicles formatius de grau superior.

També s'hi pot accedir amb altres titulacions i coneixements que es valoraran individualment.

Impartició

Les classes s’imparteixen a les aules i espais teatrals del Centre del Vallès i de la seu de Barcelona de l’Institut del Teatre i també als laboratoris de la Universitat Politècnica de Catalunya i de la Fundació Politècnica de Catalunya al campus de Terrassa, així com a locals i instal·lacions d’empreses i teatres col·laboradors, festivals, etc.

L’escola organitza i gestiona les pràctiques que realitzen els alumnes en teatres i empreses del territori nacional i de diversos països europeus en el marc del projecte de mobilitat Estades en pràctiques de tècnics de l'espectacle (EPTE).

En acabar els estudis els alumnes poden treballar com a tècnics en teatre, dansa, concerts, òpera, publicitat, convencions d’empresa i en la realització d’actes públics en general.

El professorat de l’ESTAE l'integren nombrosos professionals en actiu que apropen la formació al món professional.

A l’escola la formació té un caràcter eminentment pràctic. Durant el curs es realitzen “tallers”, que són veritables espectacles oberts al públic, efectuats conjuntament amb alumnes de teatre i dansa de l’Institut del Teatre, o amb la col·laboració d’altres artistes.

Per tal d’oferir una formació de qualitat i molt individualitzada, els grups els formen un màxim de 10 alumnes.

L’ESTAE treballa en xarxa amb altres escoles d’Europa i amb més de 30 teatres de l’estranger.

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE TERRASSA
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE VIC
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat