Logo Institut del Teatre

Guia de l'ESAD

1. L'INSTITUT DEL TEATRE
        1.1. PRESENTACIÓ
        1.2. DIRECTORI
            1.2.1. Els Òrgans de Govern de l'Organisme Autònom Institut del Teatre
            1.2.2. La Secretaria Acadèmica General

2. L'ESCOLA SUPERIOR D'ART DRAMÀTIC (ESAD)
        2.1. PRESENTACIÓ
            2.1.1. Equip directiu de l'Escola Superior d'Art Dramàtic (ESAD)
            2.1.2. Els Departaments de les escoles superiors

3. CALENDARI ACADÈMIC I HORARIS

4. PLANS D'ESTUDI I PLANS DOCENTS
        4.1. PLANS D'ESTUDIS
            4.1.1. Especialitat d'Interpretació
            4.1.2. Especialitat de Direcció i Dramatúrgia
            4.1.3. Especialitat d'Escenografia
            4.1.4. Taula de requisits entre assignatures
            4.1.5. Programes d’estudis curs 2018-19
                4.1.5.1 Programa d’estudis d’Interpretació 
                            Recomanacions de matriculació
                4.1.5.2 Programa d’estudis de Direcció i Dramatúrgia
                4.1.5.3 Programa d’estudis d’Escenografia
        4.2. PLANS DOCENTS
                 4.2.1. Especialitat Interpretació     
                 4.2.2. Especialitat Direcció i Dramatúrgia
                 4.2.3. Especialitat Escenografia
        4.3. PLANS D'ESTUDIS (decret 73/1994)
        4.4. PLANS DOCENTS (Plans d'estudi decret 73/1994)
        4.5. Taules d'adaptacions dels plans d'estudis 73/1994 al pla d'estudis 2014

5. ESTUDIANTS
        5.1. Drets i deures
        5.2. Tutories

6. ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ DELS ESTUDIANTS
        6.1. Delegats de curs
        6.2. Consell d'Escola
        6.3. El Consell d'Estudiants

7. NORMATIVES ACADÈMIQUES
        7.1. Normativa de matriculació
            7.1.1 Finançament de la matrícula
        7.2. Oferta de places a temps parcial i procediment de sol·licitud
        7.3. Normativa acadèmica d'avaluació i de qualificació
        7.4. Normativa acadèmica de permanència
            7.4.1 Quadre resum de permanència en els estudis
        7.5. Normativa i protocol de reconeixement de crèdits per a activitats professionals
        7.6. Normativa de reconeixements de 6 crèdits per participació i protocol de sol·licitud
        7.7. Normativa de reconeixement de crèdits per altres estudis cursats a l’EEES 
        7.8. Anul·lació de matrícula
        7.9. Anul·lació de convocatòria
        7.10. Protocol relatiu al Treball Final (TF)

Nota_ si estàs a punt de finalitzar els estudis, es recomana que consultis el que t'ofereix el "Servei de Graduats i Graduades" on trobaràs la "Guia de serveis i recursos". També et recomanem que t'informis sobre el que t'ofereix el servei "Els nostres Graduats i Graduades". Recorda que per accedir a "Els nostres Graduats i Graduades" prèviament cal formalitzar una inscripció)

        7.11. Assignatures amb matrícula oberta
        7.12. Trasllat d'expedient
        7.13. Acreditació de llengua estrangera per l’obtenció de la titulació 

8. TAXES I PREUS PÚBLICS

9. AJUTS I BEQUES

10. PROGRAMES D'INTERCANVI
        10.1. Programa de mobilitat ERASMUS
        10.2. Mobilitat amb Llatinoamèrica

11. GUIA DE SERVEIS
        11.1. Biblioteques
        11.2. Cursos d'idiomes
        11.3. Consulta mèdica
        11.4. Servei de condicionament físic
        11.5. Assegurança escolar
        11.6. Servei de préstec de vestuari i atrezzo
        11.7. Targeta de l'Institut del Teatre
        11.8. Servei d'armariets
        11.9. Servei de bar i menjador
        11.10. Reserva d'espais
        11.11. Serveis d'informàtica
        11.12. Campus Virtual IT

12. SERVEI DE GRADUATS I GRADUADES

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE TERRASSA
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE VIC
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat