Logo Institut del Teatre

Tallers i activitats

Calendari tallers

No s'han trobat registres.

Primer curs     

Taller 1: Taller de caire exclusivament tècnic i de nivell bàsic on s’apliquen coordinadament  les habilitats tècniques en un procés especialment dissenyat per a l’alumne. És un taller d’iniciació, vinculat a les unitats formatives: Introducció a la luminotècnia, Introducció al so i Introducció a la maquinària escènica, que pretén capacitar a l’alumne per a realitzar les operacions tècniques bàsiques de qualsevol de les tres especialitats esmentades.

             Dates: sessions impartides al llarg del 1r semestre

Taller 8.1: Sessions de caire eminentment tècnic, dividit en diverses sessions independents, on s’aborda la pràctica de determinats procediments complexes i de síntesi directament relacionats amb competències específiques del perfil professional corresponent.

             Dates: sessions impartides al llarg del 1r semestre

Taller 2: Taller bàsic amb intèrprets en forma de espectacle senzill, destinat a prendre un primer contacte amb el fet artístic, on s’aplicaran coordinadament totes les tasques de les professions tècniques amb els alumnes agrupats per especialitats.

            Dates: del 29 de gener al 5 de febrer de 2018

Taller 3: Taller concebut com una pràctica professional amb un grau de dificultat mig. En aquest taller, els alumnes han d’adquirir la concepció global del procés de treball propi de l’espectacle en viu aplicant els coneixements i procediments necessaris per a organitzar i desenvolupar  les tasques de cada especialitat amb la metodologia que li és pròpia. Tenen especial relleu les activitats de planificació i preparació de les tasques a realitzar i la comprensió del fet artístic.

            Dates: del 14 al 28 de maig

Taller 8.2: Taller de caire eminentment tècnic, dividit en diverses sessions independents, on s’aborda la pràctica de determinats procediments complexes i de síntesi directament relacionats amb competències específiques del perfil professional corresponent.

Dates: sessions impartides al llarg del 2n semestre

Segon curs     

Taller 4: Tallers concebuts com una pràctica professional. L’alumne efectuarà la síntesi dels aprenentatges adquirits en el context del aprenentatge guiat i autoaprenentatge propis del taller. El taller pot tenir com a objecte un espectacle (qualsevol de les arts escèniques) en correspondència amb la diversitat de les sortides professionals.

            Dates: del 4 al 18 de desembre de 2017

Taller 5: Tallers concebuts com una pràctica professional. L’alumne efectuarà la síntesi dels aprenentatges adquirits en el context del aprenentatge guiat i autoaprenentatge propis del taller.

El taller pot tenir com a objecte un espectacle (qualsevol de les arts escèniques) o altre format (música, esdeveniments, desfilada de moda etc) en correspondència amb la diversitat de les sortides professionals.

            Dates: del 12 al 16 de febrer de 2018

Taller 6: Tallers concebuts com una pràctica professional. L’alumne efectuarà la síntesi dels aprenentatges adquirits en el context del aprenentatge guiat i autoaprenentatge propis del taller. El taller té com a objecte un espectacle teatral durant el qual es farà especial atenció a la planificació i gestió del muntatge.

            Dates: del 23 al 28 d’octubre de 2017

Taller 7: Tallers concebuts com una pràctica professional. L’alumne efectuarà la síntesi dels aprenentatges adquirits en el context del aprenentatge guiat i autoaprenentatge propis del taller.El taller pot tenir com a objecte un espectacle (qualsevol de les arts escèniques) o altre format (música, esdeveniments, desfilada de moda etc) en correspondència amb la diversitat de les sortides professionals.

            Dates. Del 5 al 9 de marc de 2018

Taller 8.3: Taller de caire eminentment tècnic, dividit en diverses sessions independents, on s’aborda la pràctica de determinats procediments complexes i de síntesi directament relacionats amb competències específiques del perfil professional corresponent.

            Dates: sessions impartides al llarg del 3r semestre

Taller 9: Taller de recerca i desenvolupament autònom de l’alumne amb caràcter de mòdul professional de projecte. Aquest taller, situat a la fi del cicle formatiu, està concebut com una pràctica professional en la que la coordinació i la planificació en constitueixen la part fonamental.Uns dels objectius és el d’estimular l’adaptació, la creació i el disseny de solucions escèniques a partir l’aplicació dels coneixements tècnics i artístics adquirits.

Dates: del 4 al 15 de juny de 2018

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE TERRASSA
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE VIC
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat