Logo Institut del Teatre

Qui som

 

Alumnes i professors del CSD. Curs 2018-19

El Grau en Dansa és un pla d'estudis que s'imparteix en el Conservatori Superior de Dansa (CSD).

El CSD és una escola pública, oberta a totes les opcions estètiques i estils que configuren el complex panorama artístic de la dansa actual.

El CSD entén que ha de formar artistes creadors capaços d'actuar tant en el món de la coreografia com en el de la pedagogia; però la divisió clàssica, heretada del passat, que separa el coreògraf del pedagog ja no és útil ni ateny a la nova realitat de la dansa. De la mateixa manera, atesos els nous corrents estètics allunyats del pur virtuosisme, el treball del ballarí, de l'intèrpret, ha sofert un canvi profund, la seva vida professional s'ha allargat, ja no és aquell atleta virtuós que s'ha de retirar abans dels quaranta anys, ara continua actiu als escenaris interpretant les noves creacions que proposa la dansa actual. Però al mateix temps, aquest intèrpret, pot ser coreògraf i pedagog, i també una persona culta que coneix el context artístic i cultural del món que li ha tocat viure, capaç de reflexionar sobre la seva pràctica artística i que fa recerca des del seu àmbit per tal de fer propostes artístiques lligades al seu temps; un professional que coneix les noves tecnologies i que és capaç d'utilitzar-les de manera creativa en el seu art. Però, a més, també, capaç d'incidir en la gestió artística vinculada al seu àmbit, sigui dirigint la seva companyia, sigui en tasques de producció, en tasques de programació d'un espai dedicat a la dansa, en tasques de difusió (mitjans de comunicació, assaigs, etc.).

D'acord amb el RD 632/2010, de 14 de maig, s'entén que l'alumne que ha de sortir graduat del CSD, és un artista creador, intel·ligent, culte, amb un base tècnica sòlida, amb un coneixement pràctic i ampli del repertori, un alumne que ha treballat diferents opcions estètiques, que ha incorporat els diferents recursos interpretatius per donar vida al moviment ballat; un alumne amb una base teòrica i cultural que el permeti reflexionar sobre la seva pràctica i el faculti per treballar en la creació coreogràfica, en el camp de la pedagogia o en el de la interpretació. Un alumne capaç de continuar aprenent, de continuar formant-se, de crear el seu propi estil, de crear el seu propi entrenament, d'inventar el seu propi ofici, de transformar les condicions de treball i de producció, d'intervenir en el seu entorn i ajudar a transformar el món de la dansa: un professional complert en l'ampli sentit de la paraula, no un professional parcel·lat fet a base de petites dosis de coneixement; un professional que ja no és l'instrument de ningú, capaç d'assumir un compromís ètic amb la seva tasca de creador.

Ara bé, tot aquest camí s'ha d'emprendre amb l'objectiu decidit de la inserció dels alumnes al mercat laboral, un mercat que, al segle XXI, ha de ser tant nacional com internacional, amb el repte d'ensenyament de qualitat que això comporta.

El CSD, assumint els reptes de futur que ens presenta el complex panorama artístic de la dansa, posarà a l'abast de l'alumne el coneixement de totes aquelles tècniques i poètiques, tant del món de la dansa com del món teatral i de la resta d'arts escèniques, que puguin ser útils als professionals de la dansa del nostre temps, abandonant l'antiga separació entre les arts escèniques i apostant per la transversalitat artística del saber; el posarà en contacte amb els diferents corrents de pensament sobre la dansa perquè pugui decidir la seva opció estètica, i el dotarà dels elements de reflexió necessaris per tal d'estimular el sentit crític enfront del seu treball.

El CSD bastirà els seus estudis sobre el treball de l'intèrpret i, a partir d'aquí i només a partir d'aquí, desplegarà dues especialitats de coreografia i interpretació i la de pedagogia de la dansa.

El CSD planteja que el futur alumne sigui, doncs, un intèrpret capaç de coreografiar-se a si mateix i als altres, un intèrpret capaç d'ensenyar, un intèrpret capaç de reflexionar sobre la seva pràctica i un intèrpret capaç de transformar-la.

A partir d'aquests conceptes que basteixen la nostra proposta de grau en dansa, s'han plantejat les matèries i s'han desplegat les diferents assignatures.

Quant a les matèries s'han mantingut les mateixes que proposa el Real decreto 632/2010, de 14 de maig, excepte una nova matèria que proposem per tal d'integrar les pràctiques dels alumnes que es fan dins del conservatori, és a dir, aquelles que no tenen la consideració d'externes. Com a matèria de formació bàsica s'ha mantingut l'única que proposa el Real decreto, Historia de la Danza y humanidades, ampliant els crèdits assignats. D'altra banda, s'ha anat ampliant el nombre de crèdits de les matèries del Real decreto en funció de l'objectiu a assolir ateses les bases conceptuals de partida que s'han esmentat.

Les matèries del pla d'estudis constitueixen doncs, una proposta coherent i factible que garanteixen l'obtenció del títol. El compendi de matèries dissenyades creen un entramat prou substanciós i ric com per donar els elements tan fonamentals com de profunditat del grau. La distribució dels crèdits al llarg dels semestres responen a una idea de desenvolupament programat i progressiu de l'aprenentatge. En aquest sentit es pot veure un procés de creixement vertical i horitzontal, segons la cronologia de les diferents matèries com també la relació entre els coneixements i continguts programats.

Segons els semestres, hi ha matèries que comencen i acaben d'acord amb la idoneïtat dels continguts i de les relacions que es creen entre ells.

Així, no totes la matèries tenen la mateixa quantitat horària al llarg dels quatre anys sinó que acaben o comencen segons el grau d'experiència i maduresa que l'estudiant ha adquirit a través de les activitats docents. El disseny del pla d'estudis, durant la primera meitat (primer i segon curs) potencia l'activitat conduïda per part dels docents, mentre que durant la segona part es potencia l'acció personal dedicada a l'elaboració de projectes artístics i docents i a la investigació.

Compartir

Altres continguts relacionats

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE TERRASSA
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE VIC
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat